Wyrażam zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mi zamówionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wiem, że tracę w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy