Miot L

ur. 04.04.1997

Ojciec

Kastor Werda

 • Zwycięzca wystaw w Niemczech i Danii
 • Zwycięzca Klubu ’96
 • Zwycięzca Polski
 • Interchampion
 • Champion Polski
 • Zwycięzca Rasy i Wystaw

HD-A1

Matka

TIURMA – TAIRA z Runowa

 • Zwycięzca wystaw w Danii i Austrii
 • Zwycięzca Polski ’95, ’96, ’97
 • Zwycięzca Klubu ’ 96
 • Zwycięzca Rasy i Wystaw
 • Interchampion
 • Champion Polski
 • Młodzieżowy Champion Polski

POTOMSTWO

LIVIA Willa Taira 

 • Champion Polski
 • Młodzieżowy Champion Polski
 • Młodzieżowy Zwycięzca Klubu ’98
 • Zwycięzca Litwy ’99
 • Zwycięzca Wystawy Championów ’99
 • v-ce Zwycięzca Polski ’98
 • Zwycięzca wystaw w Polsce i na Litwie
 • 3 miejsce w klasie otwartej na Wystawie Europejskiej Tulln ’99
 • III CTR (suka) roku 1998 w Polsce
 • 4 x Zwycięzca Młodzieży, Junior BiS
 • 2 x CACIB, 3 x Res.CACIB, 6 x CWC/CAC
 • 6 x Zwycięzca Wystaw, 3 x Zwycięzca Rasy

HD-A1

LOTHAR Willa Taira

 • Champion Polski
 • Młodzieżowy Champion Polski
 • Zwycięzca klasy młodzieży na specjalistycznej wystawie CTR-kich – Kaliningrad ’98 (Rosja)
 • Zwycięzca Polski ’99
 • 4 x Zwycięzca Młodzieży, Junior BIS
 • 2 x CACIB, 1 x Res CACIB, 11 x CWC
 • 2 x Zwycięzca Wystawy, 2 x Zwycięzca Rasy

HD-A1

LARS Willa Taira

 • Champion Polski
 • Młodzieżowy Champion Polski
 • v-ce Zwycięzca Polski ’98
 • 3 x Zwycięzca Młodzieży
 • 2 x CACIB, Res.CACIB, 10 x CWC
 • 7 x Zwycięzca Wystawy, 5 x Zwycięzca Rasy
 • BOG, BIS IV, Zwycięzca Klasy Honorowej

HD-A1